Ülkemiz Genel Kültür Konusunda Nerededir?

Kültür, bir coğrafyada yaşayan insan topluluklarının maddi ve manevi ortak hafızasından meydana gelir. Yaşantılar sonucunda edinilir ve tecrübe birikimine dayanır. Sosyal yaşantımızın tüm örüntülerinde kültürün izine rastlamak mümkündür. Yemek çeşitlerinden müzik tarzımıza, giyim şeklimizden düğüÜlkemiz Genel Kültür Konusunda Nerededir?n törenlerine kadar varan her türlü olay ve olgunun temelinde kültürün izleri vardır. Kültürün genelleşmesi yaşadığımız toplumun evrenselliğe entegre olma biçimidir. Öz kültür kaynaklarımız dışında tüm dünya eksenindeki paydalarımız genel kültürü oluşturur.

Genel kültür, dünyadaki sosyal, siyasal, ekonomik, toplumsal konuları, bilgi süreçlerini, felsefi, edebiyat anlayışlarını vs. kapsar.

Ülkemiz Genel Kültür Konusunda Nerededir?

Yaşadığımız çağ bilgi ve teknoloji çağıdır. Sınırların fiziki haritalardan ibaret olduğu bu çağda dünyadaki toplumsal gelişmeler tüm boyutları ile iç içe geçmiştir. Medya, internet, son teknoloji ulaşım araçları, matbaanın yaygınlaşması yeryüzünün iki uç noktasını birbirine bağlayan köprü işlevini görmektedir. Tüm bunlar bizleri var olduğumuz coğrafyanın dışına taşırmak ister.

Görmek, bilmek ve daha fazla şey öğrenmek günümüzde başarılı olmanın temel koşulları arasındadır. Ve bu bilgi dağarcığımızın sadece var olduğumuz coğrafyayı kapsaması yetmemektedir. Yaşadığımız ülkeyi, bölgeyi bilmek ve anlamak kadar, evreni de bilmek ve anlamak önemlidir. Bunun için kitap okumanın, eğitimde ilerlemenin, interneti doğru kullanmak elzemdir.

Ülkemiz genel kültür konusunda standartları aşma çabası içerisindedir. TÜİK verilerine göre kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sıradadır. İnternette ise amaç dışı kullanım oranı yüksektir. Ülkemiz medya kuruluşları genel kültür seviyesini arttırabilecek programları (belgesel, bilgi yarışmaları, gezi programları) yeterince desteklememektedir. Her 1000 kişiye 40 gazete düşen ülkemizde bu oran yeterli seviyede değildir.

Ülkemizde Genel Kültürü Arttırmak İçin Neler Yapmalıyız?

‘Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı?’ sorusu üzerine tartışma yapmayanımız yoktur. Okumak bir milletin bilgi dağarcığını, muhakeme kapasitesini genişlettiği gibi gezmek de görsel hafızayı canlı tutmakla birlikte bilgiyi somutlaştırır. Eğitimde ve ekonomide iyileştirmeler yapılarak vatandaşlarımızın bilgiye daha da çok vakit ayırması sağlanabilir.