Rfid Etiket Ne Anlama Gelir?

Ürünlerin otomatik olarak tanınma işlemlerinin radyo frekansları kullanılarak yerine getirilmesi, rfid etiket işlemi olarak adlandırılmaktadır. Rfid bir okuyucu ve etiketten meydana gelmektedir.

Rfid etiketleri diğer anlamı ile elektronik ürün kodu, nesne bilgilerini elde etmek, elde edilen nesne bilgilerini saklamak ve saklanan nesne bilgilerini göndermek maksadı ile kullanılmaktadır. Ürünlerin üzerine yerleştirilmiş halde bulunan etiketler, okuyucular tarafından algılanmakta ve bu bilgiler otomatik olarak kaydedilmektedir. Otomatik olarak algılanan bilgilerin değiştirilebilme özelliği de bulunmaktadır.

 

Rfid Etiketlerin Bölümleri

Rfid etiketi ürünün içeriğine yönelik bilgileri saklayan yonga, radyo frekansı aracılığı ile ürün hakkında elde edilmiş olan bilgileri okuyucu olarak ifade edilen cihaza aktarmaya yarayan anten ile ürün ile bilgileri saklayan yongayı ve radyo frekansı sayesinde ürün bilgilerini okuyucuya aktaran anteni çevreleyen kaplamadan meydana gelmektedir.

Rfid etiketleri üç kategoriye ayrılmaktadır. Aktif, yarı pasif ve pasif, etiketlerin kategorileridir. Kısa tanımlar ile pasif etiket cinslerinin kendilerine ait güç kaynakları bulunmamaktadır. Bu etiket cinsleri okuyucunun gücü aracılığı ile çalışmaktadır. Yarı pasif etiket tipleri ise, gelen sinyallerden güç alınmasına gerek kalmayacak nitelikte, küçük bir pil bulundurmaktadır. Geniş okuma alanına haiz bu rfid etiket daha güvenlidir. Aynı zamanda okuyuculara daha çabuk cevap verme yetenekleri bulunmaktadır. Aktif etiket tipleri ise, diğer iki cinsten daha farklı bir konumda bulunmakta ve devrelerin çalıştırılması amacı ile cevap sinyalinin üretilmesini sağlayan kendi güç kaynaklarını bulundurmaktadırlar. Yüksek performans sergilemelerinin nedeni bu özellikleridir.