Endüstrisi Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

Endüstri, hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin makine vb. araçlar aracılığıyla mamul madde haline gelmesini sağlayan toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır. Endüstri 18. yüzyılın sonlarından itibaren ülkelerin gelişme merdivenlerindeki ilk basamağıdır. Çünkü sanayi devriminden itibaren gelişmiş ülkeler zenginliğinin büyük bir bölümüne bu şekilde sahip olmuştur.

Sanayinin gelişmesiyle dokuma tezgâhlarının, el işi üretiminin yerini makineler almış, hem daha az zamana hem de daha az paraya mal üretilmeye başlanmıştır. Üretilen malların ithalatla ve ihracatıyla yeni bir zenginlik süreci başlamıştır. 18. yüzyıldan itibaren süren endüstri ya da sanayi ülkelerin ekonomisini yönlendiren bir numaralı etken haline gelmiştir. Peki, endüstrisi gelişmiş ülkelerin özellikleri nelerdir?

Endüstrisi Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

 1- Sermayeleri fazladır

Tesislerin kurulumu, teçhizat alımı, işlenmemiş madde alımı, işçi ücretleri gibi birçok alanda sermayeye ihtiyaç duyulacağından bir ülkede endüstrinin gelişimi ile sermaye doğru orantılıdır.

 2-Ulaşım

Maddeyi işlemek kadar pazarlamak da önemli bir yer tutar. Pazarlayamadığın maddeyi işlemenin herhangi bir anlamı yoktur. Mamul maddenin iç ve dış pazarlara düzenli bir şekilde sevk edilmesi gerekir. Bu sevk işlemi için en çok demiryolu ve denizyolu ulaşım sistemleri kullanılmaktadır. Sanayisi gelişmiş bir ülke ulaşım yollarına, özellikle demiryolu ve denizyoluna önem vermektedir.

 3- İhracat ve İthalat

Endüstrisi gelişmiş ülkeler sanayi ürünlerinin ihracatını yaparken dış ülkelerden hammadde ithalatı yapar. İhracat ve ithalat artar.

 4-Tarımda çalışan nüfus azalmıştır

Köyden kente göç artarak şehirleşmenin artmasına neden olur. Köylerde tarımda çalışan nüfus azken, şehirlerde sanayide çalışan nüfus fazladır.

 5- İş gücü

İş gücü fazlalığı sonucu maliyet azalırken rekabet artmıştır. Bunun sonucunda endüstrisi gelişmiş ülkelerde nitelikli iş gücü önem kazanmıştır.

 6-Gelişmiş ülkedir

Bunun sonucunda işsizlik oranı düşük, kişi başına düşen milli gelir fazladır. Eğitim seviyesi yüksek, nüfus artışı azdır. Gelir dağılımında denge hâkimdir.