Endüstri Mühendisliğinin Kolay Tarafı Nedir?

Günümüzün en popüler mesleklerinden biri olan endüstri mühendisliği, başta insan ve makine olmak üzere enerji, bilişim ve donanım sistemlerinin iyileştirilmesi ile ilgilenir. İş bulma imkânı oldukça fazla olan bir meslek olarak popülerdir.

Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları

Başta ofis ortamı olmak üzere fabrika ve atölye ortamında çalışan endüstri mühendisleri her türlü mekânda çalışırlar. Branş olarak endüstri mühendislik kolaylıkları birçok üniversite adayını cezbetmektedir. 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanlar yüksek lisans ve doktora yaparak hedeflerini yükseltebilir. Çalışmak istediği konularda uzmanlaşabilir. Fabrikalarda üst düzey yöneticilik yapabilir. Her sektörde iş bulabilir.

Endüstri Mühendisliği Avantajları

Enerji ve malzeme kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını hedefleyen endüstri mühendisliği, diğer mühendislik dallarından biraz daha farklı durumdadır. Parça bazında değil sistemin bütününü hedefleyerek çalışır. Makine yanında insan faktörünü de göz önünde bulundurduğundan çalışma alanı son derece geniştir. Bu özelliği ile fen bilimleri yanında sosyal ve kültürel alanlarda da aktiftir. Giderek büyüyen ekonomilerde endüstri mühendislerinin yeri bambaşkadır. Özellikle büyük işletmeler için en çok tercih edilen meslekler arasında yer alır. Sistem odaklı çalıştıklarından şirketlere kazandırdığı katma değer oldukça yüksektir.

Liderler Endüstri Mühendislerinden Çıkar

Günümüzde büyük ölçekli firmalar incelendiğinde üst düzey yöneticilerinin endüstri mühendisliği mezunu olduğu görülmektedir. Mühendis beyinlerin bir firmaya olan katkısı tartışılmazdır. Makine, insan, teçhizat, para gibi kaynakları optimum seviyede kullanmayı çok iyi başaran endüstri mühendisleri, bir firmayı bir noktadan bir üst noktaya taşıyarak farkını kısa sürede hissettirir. Başta üretim planlama olmak üzere, istatistik, kalite, enformasyon, metot ve üretim mühendisliği konularını içerdiğinden bir firma için hedeflere ulaşmada vazgeçilmez çalışanlar arasındadır, Üretim ve süreç geliştirmeden proje yönetimine, satın almadan satış ve pazarlamaya kadar birçok birimde çalışarak zaman içinde yükselir ve kariyer yapar.