Endüstri Mühendisliğinin Kolay Tarafı Nedir?

Günümüzün en popüler mesleklerinden biri olan endüstri mühendisliği, başta insan ve makine olmak üzere enerji, bilişim ve donanım sistemlerinin iyileştirilmesi ile ilgilenir. İş bulma imkânı oldukça fazla olan bir meslek olarak popülerdir.

Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları

Başta ofis ortamı olmak üzere fabrika ve atölye ortamında çalışan endüstri mühendisleri her türlü mekânda çalışırlar. Branş olarak endüstri mühendislik kolaylıkları birçok üniversite adayını cezbetmektedir. 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanlar yüksek lisans ve doktora yaparak hedeflerini yükseltebilir. Çalışmak istediği konularda uzmanlaşabilir. Fabrikalarda üst düzey yöneticilik yapabilir. Her sektörde iş bulabilir.

Endüstri Mühendisliği Avantajları

Enerji ve malzeme kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını hedefleyen endüstri mühendisliği, diğer mühendislik dallarından biraz daha farklı durumdadır. Parça bazında değil sistemin bütününü hedefleyerek çalışır. Makine yanında insan faktörünü de göz önünde bulundurduğundan çalışma alanı son derece geniştir. Bu özelliği ile fen bilimleri yanında sosyal ve kültürel alanlarda da aktiftir. Giderek büyüyen ekonomilerde endüstri mühendislerinin yeri bambaşkadır. Özellikle büyük işletmeler için en çok tercih edilen meslekler arasında yer alır. Sistem odaklı çalıştıklarından şirketlere kazandırdığı katma değer oldukça yüksektir.

Liderler Endüstri Mühendislerinden Çıkar

Günümüzde büyük ölçekli firmalar incelendiğinde üst düzey yöneticilerinin endüstri mühendisliği mezunu olduğu görülmektedir. Mühendis beyinlerin bir firmaya olan katkısı tartışılmazdır. Makine, insan, teçhizat, para gibi kaynakları optimum seviyede kullanmayı çok iyi başaran endüstri mühendisleri, bir firmayı bir noktadan bir üst noktaya taşıyarak farkını kısa sürede hissettirir. Başta üretim planlama olmak üzere, istatistik, kalite, enformasyon, metot ve üretim mühendisliği konularını içerdiğinden bir firma için hedeflere ulaşmada vazgeçilmez çalışanlar arasındadır, Üretim ve süreç geliştirmeden proje yönetimine, satın almadan satış ve pazarlamaya kadar birçok birimde çalışarak zaman içinde yükselir ve kariyer yapar.

Yerli Üretim Etiketi (Türk Üretim)

Ticaret bakanlığının yerli üretimi arttırmak ve insanlar için daha çok tercih edilir hale getirmek için yaptığı çalışmalardan en önemlisi de ürünler için artık yerli üretim logosunun kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Bu logonun kullanımının zorunlu kılınmasının market raflarında ithal ve yerli ürünlerin yan yana satılması, ,ithal ürünlerde Türkçe isimler kullanılabilmesi ya da yerli ürünlerin menşeilerinin aslında yerli olmaması gibi birçok sebebi vardır. Tüketicilerin hangi ürünün yerli olup hangisinin ithal olduğunu anlayabilmesi için ancak ürün üzerindeki etikette yer alan küçük yazıları çok iyi okuması gerekmekte idi. Ancak artık yasa ile zorunlu hale gelen yerli üretim etiketi kullanımı sayesinde ürün rafında bulunan büyük bir etiket ile bu ürünün yerli olup olmadığını öğrenmek çok kolay olacak.

Plastik ya da Kağıt Bazlı Etiket

Basıma hazırlanan yerli ürün etiketleri kullanılacağı yere göre plastik kart şeklinde ya da yapışkanlı kağıt şeklinde tercih edilebilir. Bu etiketleri raf önüne koyup sabitleyebileceğiniz gibi ürün üzerine de yapıştırabilirsiniz. Etikette yer alması gereken zorunlu bilgiler kullanıldığı takdirde etiketin ürüne yakın her hangi bir yerde kullanımı mümkündür. Etikette olması gereken bilgiler ise şablonda hazır bir şekilde mevcut olmakta ve satıcının sadece el ile güncellenen fiyat bilgisini ve güncellediği tarihi girmesi gerekmektedir. Etiketlerin sağ alt köşesinde yer alan ve Ticaret bakanlığı tarafından belirlenen logo ürünün yerli malı olduğunu ifade etmektedir. Yerli malı ürün hammaddenin Türkiye’de üretildiğini göstermektedir.

 

Resimli Etiket Kullanılabilir

Ürünün türk malı olduğunu ifade eden yerli üretim etiketi istenildiği takdirde ürünün görseli ile de birleştirilebilir. Bu sayede her hangi bir karışıklık ve yanlış anlaşılmanın da önüne geçmiş olur. Etiketler firmalar tarafından toplu halde hazırlanmaktadır. Eylül 2018 sonuna kadar kullanımına geçilmiş olması gereken bu etiketler zaman zaman yapılan haberli ve habersiz denetimler ile kontrol edileceğinden satıcıların aksatmadan tüm ürünler için (eğer yerli ise) yerli üretim etiketlerini temin etmelerinde fayda vardır. Bu etiketlerin ürün tarafından kapanmayacak ve tüketiciler tarafından net şekilde görülebilecek bir açıda sergilenmesi ise denetimler için yeterli olmaktadır.

Kaynak : http://www.panetiket.com/urun/turk-mali-etiketi

Endüstri Ve İş Gücü İlişkisi Nasıldır?

Endüstri; üretim yapma ve üretim yapabilmek için sistem geliştirmektir. Endüstri için en önemli unsur ise tabi ki iş gücüdür.

 Endüstri ve iş gücü ilişkisi nasıldır? İş gücü ne kadar kaliteli, iyi yetişmiş ve fazla olursa endüstri o kadar kaliteli ve fazla olur. Endüstri ile iş gücü arasında doğru orantı vardır. Endüstri bir ülkenin can damarlarıdır. Rekabetçi dünyada endüstrisi ile ülkeler birbirine fark atmaktadır. Endüstrinin gücünü ise iş gücü yani kalifiye insan belirler. Endüstrisi gelişmiş ülkeler bakacak olursak kaliteli iş gücüne sahip olduklarını görürüz. Ülkemizde genç nüfusun fazla olması iş gücü bakımından yeterli düzeyde olduğumuzu gösterir. Bu da endüstrinin hızla geliştiğini gösterir.

Ülkemizde kalifiye iş gücü özellikle üniversiteler de ve teknik eğitim okullarında öğretilmektedir. Ancak iş gücünün eğitimi çok önemlidir. Vasıfsız eleman ile endüstride markalaşmak saygın olmak beklenmesi gereken bir durum değildir. Ayrıca iş yerinde verilen eğitimler ile gelişen dünyaya ayak uydurulabilir. Ayrıca iş gücünün güvenliği de sağlanmalıdır. Bunun içinde işyerlerinde gerekli eğitimler kurslar mevcuttur. Bu kurslara katılım zorunlu hale getirilerek iş gücünün güvenliği sağlanabilir.

Ayrıca iş gücünün ucuz olması da endüstrinin gelişmesinde önemli bir etkendir. Örnek olarak Çin Halk Cumhuriyeti; iş gücü ucuz bir Çin de fabrikaları, işletmeleri vardır. Çin ekonomisi bu sayede dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. İşte bu yüzden iş gücü endüstride çok önemli bir etkendir. İş gücü ne kadar ucuz yerler seçilse de yatırım için işçi güvenliğine önem verilmeli ve iş gücünün gelişen dünyayla rekabet edebilmesi için eğitilmesi gerekir.

İş gücü, endüstri için olmazsa olmazdır. İş gücünün değeri de endüstrinin değerini belirler. Değerli bir endüstri ise ülke ekonomisini etkileyen bir numaralı etkendir.

Endüstri Tasarımcılığının Önemi Nedir?

Endüstri tasarımcılığı, ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü ürün ve sistemi estetik ya da işlevsel olarak ele alarak yeni çözümler üreten yeni üretimleri tetikleyen bir meslektir. Endüstri tasarımcılığı yapanlar otomotiv, beyaz eşya, mobilyalar, elektrikli ev aletleri, iletişim teknolojileri, ev gereçleri, kişisel aksesuarlar, ambalaj, aydınlatma, kişisel bakım ürünleri, yiyecek ve giyecekler gibi neredeyse tüm alanlarda hizmet verebilirler.

Endüstri Tasarımcılığının Önemi Nedir?

Ülkemizde birçok üniversite bu alanda eğitim vermektedir. Mühendislik alanlarında tasarım eğitimleri mevcuttur. Birçok tasarım programı öğretilerek tasarımda herkesten yeni fikirler çıkması sağlanmıştır. Tasarım ne kadar çeşitli olursa o kadar fazla seçenek olur. Fazla seçenek kaliteyi arttırır. Talebi arttırır. Arz ve talep de ekonomi için önemli bir olgudur. Bu da tasarımın ekonomi üzerindeki etkisidir. Ekonominin gelişmesini sağlar bu da yeni tasarımların ortaya çıkmasına sebep olur.

Alışverişte insanı en çok cezbeden ambalaj tasarımıdır. İlk göze çarpan bu olduğu için üretici firmalar tasarıma büyük önem vermektedir. Sadece bu iş için bu alanda meslek gruplarının istihdam etmektedirler. Sadece tasarımcıların değil işçilerinin bile fikrine başvurmalı her türlü farklı görüşü değerlendirmelidir.

Tüketiciler bazen sadece tasarımı için ürünü satın almaktadırlar. İhtiyaçları ilk öncelikleri olsa da bazen ikinci planda kalmaktadır. Reklamcıların amacı bu alana yoğunlaşmaktır. Tasarım işte bu yüzden gelişen ekonomiyle beraber hızla gelişmektedir. Endüstri tasarımcılığının önemi nedir? Endüstri tasarımcılığının önemi bir ürünü tüketiciye en güzel şekilde pazarlamaktır. Dünyada ve ülkemizde bu alan hızla gelişmekte olan bir alan haline gelmiştir.

Endüstri tasarımı; estetik, işlevsel ve yaratıcı ürünler ortaya çıkararak alıcıları cezbetmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden üretici firmalar ar-ge ve tasarıma önem vermektedirler. Ar-ge; araştırma ve geliştirme olarak bilinir. Bu alanda tüketici için en uygun sistem ya da ürün tasarlanır. Piyasaya sürülür.

Endüstrisi Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

Endüstrisi Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

Endüstri, hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin makine vb. araçlar aracılığıyla mamul madde haline gelmesini sağlayan toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır. Endüstri 18. yüzyılın sonlarından itibaren ülkelerin gelişme merdivenlerindeki ilk basamağıdır. Çünkü sanayi devriminden itibaren gelişmiş ülkeler zenginliğinin büyük bir bölümüne bu şekilde sahip olmuştur.

Sanayinin gelişmesiyle dokuma tezgâhlarının, el işi üretiminin yerini makineler almış, hem daha az zamana hem de daha az paraya mal üretilmeye başlanmıştır. Üretilen malların ithalatla ve ihracatıyla yeni bir zenginlik süreci başlamıştır. 18. yüzyıldan itibaren süren endüstri ya da sanayi ülkelerin ekonomisini yönlendiren bir numaralı etken haline gelmiştir. Peki, endüstrisi gelişmiş ülkelerin özellikleri nelerdir?

Endüstrisi Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

 1- Sermayeleri fazladır

Tesislerin kurulumu, teçhizat alımı, işlenmemiş madde alımı, işçi ücretleri gibi birçok alanda sermayeye ihtiyaç duyulacağından bir ülkede endüstrinin gelişimi ile sermaye doğru orantılıdır.

 2-Ulaşım

Maddeyi işlemek kadar pazarlamak da önemli bir yer tutar. Pazarlayamadığın maddeyi işlemenin herhangi bir anlamı yoktur. Mamul maddenin iç ve dış pazarlara düzenli bir şekilde sevk edilmesi gerekir. Bu sevk işlemi için en çok demiryolu ve denizyolu ulaşım sistemleri kullanılmaktadır. Sanayisi gelişmiş bir ülke ulaşım yollarına, özellikle demiryolu ve denizyoluna önem vermektedir.

 3- İhracat ve İthalat

Endüstrisi gelişmiş ülkeler sanayi ürünlerinin ihracatını yaparken dış ülkelerden hammadde ithalatı yapar. İhracat ve ithalat artar.

 4-Tarımda çalışan nüfus azalmıştır

Köyden kente göç artarak şehirleşmenin artmasına neden olur. Köylerde tarımda çalışan nüfus azken, şehirlerde sanayide çalışan nüfus fazladır.

 5- İş gücü

İş gücü fazlalığı sonucu maliyet azalırken rekabet artmıştır. Bunun sonucunda endüstrisi gelişmiş ülkelerde nitelikli iş gücü önem kazanmıştır.

 6-Gelişmiş ülkedir

Bunun sonucunda işsizlik oranı düşük, kişi başına düşen milli gelir fazladır. Eğitim seviyesi yüksek, nüfus artışı azdır. Gelir dağılımında denge hâkimdir.