Endüstri Mühendisliğinin Kolay Tarafı Nedir?

Günümüzün en popüler mesleklerinden biri olan endüstri mühendisliği, başta insan ve makine olmak üzere enerji, bilişim ve donanım sistemlerinin iyileştirilmesi ile ilgilenir. İş bulma imkânı oldukça fazla olan bir meslek olarak popülerdir.

Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları

Başta ofis ortamı olmak üzere fabrika ve atölye ortamında çalışan endüstri mühendisleri her türlü mekânda çalışırlar. Branş olarak endüstri mühendislik kolaylıkları birçok üniversite adayını cezbetmektedir. 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanlar yüksek lisans ve doktora yaparak hedeflerini yükseltebilir. Çalışmak istediği konularda uzmanlaşabilir. Fabrikalarda üst düzey yöneticilik yapabilir. Her sektörde iş bulabilir.

Endüstri Mühendisliği Avantajları

Enerji ve malzeme kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını hedefleyen endüstri mühendisliği, diğer mühendislik dallarından biraz daha farklı durumdadır. Parça bazında değil sistemin bütününü hedefleyerek çalışır. Makine yanında insan faktörünü de göz önünde bulundurduğundan çalışma alanı son derece geniştir. Bu özelliği ile fen bilimleri yanında sosyal ve kültürel alanlarda da aktiftir. Giderek büyüyen ekonomilerde endüstri mühendislerinin yeri bambaşkadır. Özellikle büyük işletmeler için en çok tercih edilen meslekler arasında yer alır. Sistem odaklı çalıştıklarından şirketlere kazandırdığı katma değer oldukça yüksektir.

Liderler Endüstri Mühendislerinden Çıkar

Günümüzde büyük ölçekli firmalar incelendiğinde üst düzey yöneticilerinin endüstri mühendisliği mezunu olduğu görülmektedir. Mühendis beyinlerin bir firmaya olan katkısı tartışılmazdır. Makine, insan, teçhizat, para gibi kaynakları optimum seviyede kullanmayı çok iyi başaran endüstri mühendisleri, bir firmayı bir noktadan bir üst noktaya taşıyarak farkını kısa sürede hissettirir. Başta üretim planlama olmak üzere, istatistik, kalite, enformasyon, metot ve üretim mühendisliği konularını içerdiğinden bir firma için hedeflere ulaşmada vazgeçilmez çalışanlar arasındadır, Üretim ve süreç geliştirmeden proje yönetimine, satın almadan satış ve pazarlamaya kadar birçok birimde çalışarak zaman içinde yükselir ve kariyer yapar.

Yerli Üretim Etiketi (Türk Üretim)

Ticaret bakanlığının yerli üretimi arttırmak ve insanlar için daha çok tercih edilir hale getirmek için yaptığı çalışmalardan en önemlisi de ürünler için artık yerli üretim logosunun kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Bu logonun kullanımının zorunlu kılınmasının market raflarında ithal ve yerli ürünlerin yan yana satılması, ,ithal ürünlerde Türkçe isimler kullanılabilmesi ya da yerli ürünlerin menşeilerinin aslında yerli olmaması gibi birçok sebebi vardır. Tüketicilerin hangi ürünün yerli olup hangisinin ithal olduğunu anlayabilmesi için ancak ürün üzerindeki etikette yer alan küçük yazıları çok iyi okuması gerekmekte idi. Ancak artık yasa ile zorunlu hale gelen yerli üretim etiketi kullanımı sayesinde ürün rafında bulunan büyük bir etiket ile bu ürünün yerli olup olmadığını öğrenmek çok kolay olacak.

Plastik ya da Kağıt Bazlı Etiket

Basıma hazırlanan yerli ürün etiketleri kullanılacağı yere göre plastik kart şeklinde ya da yapışkanlı kağıt şeklinde tercih edilebilir. Bu etiketleri raf önüne koyup sabitleyebileceğiniz gibi ürün üzerine de yapıştırabilirsiniz. Etikette yer alması gereken zorunlu bilgiler kullanıldığı takdirde etiketin ürüne yakın her hangi bir yerde kullanımı mümkündür. Etikette olması gereken bilgiler ise şablonda hazır bir şekilde mevcut olmakta ve satıcının sadece el ile güncellenen fiyat bilgisini ve güncellediği tarihi girmesi gerekmektedir. Etiketlerin sağ alt köşesinde yer alan ve Ticaret bakanlığı tarafından belirlenen logo ürünün yerli malı olduğunu ifade etmektedir. Yerli malı ürün hammaddenin Türkiye’de üretildiğini göstermektedir.

 

Resimli Etiket Kullanılabilir

Ürünün türk malı olduğunu ifade eden yerli üretim etiketi istenildiği takdirde ürünün görseli ile de birleştirilebilir. Bu sayede her hangi bir karışıklık ve yanlış anlaşılmanın da önüne geçmiş olur. Etiketler firmalar tarafından toplu halde hazırlanmaktadır. Eylül 2018 sonuna kadar kullanımına geçilmiş olması gereken bu etiketler zaman zaman yapılan haberli ve habersiz denetimler ile kontrol edileceğinden satıcıların aksatmadan tüm ürünler için (eğer yerli ise) yerli üretim etiketlerini temin etmelerinde fayda vardır. Bu etiketlerin ürün tarafından kapanmayacak ve tüketiciler tarafından net şekilde görülebilecek bir açıda sergilenmesi ise denetimler için yeterli olmaktadır.

Kaynak : http://www.panetiket.com/urun/turk-mali-etiketi